Trondheim Katedralskole - segl

Stiftelsen Trondheim Katedralskole
ble opprettet i 1965 i forbindelse med at skolen ikke lenger skulle være en statsskole, men en fylkeskommunal skole. Skolens daværende rektor Asbjørn Øverås og advokat Carl Flock (medlem av Forstanderskapet Trondheim Katedralskole) argumenterte for Katedralskolens rett til å disponere kapitalfondet fritt og selvstendig. Dette ble godkjent av fylkesskolestyret, og Kirke- og undervisningsdepartementet godkjente statuttene for kapitalfondet som var satt opp av Øverås og Flock.
Les mer her

Domkirke og katedralskole i år 1800
Domkirken og katedralskolen i år 1800, malt som akvarell av Johan Fredrik Leonard Dreier. Proporsjonene er forskjøvet, domkirken ligger ikke så nær skolen. Den gamle kirkegårdsporten og -muren med overbygd tak ble revet i 1818.