Stiftelsens Formål

«Kapitalfondets avkastning, derunder inntekter ved bortleie, benyttes etter Styrets bestemmelse og på grunnlag av forslag fra rektor til faglig-pedagogiske eller sosiale formål ved Trondheim Katedralskole.» (fra vedtekter)

Utdeling av midler fra Stiftelsens kapitalfond.

Styret vurderer alle søknader om støtte. Kriteriene for å få innvilget søknader er:

  • Nye tiltak eller prosjekter som støtter opp om skolens internasjonale profil.
  • Nye tiltak eller prosjekter knyttet til stiftelsens opprinnelse, som kan bidra til å gjøre historien kjent for dagens elever.

Styret vil foreta fortløpende vurdering av eventuelle søknader.

Utdelte fondsmidler