3PM og HiFi2 på ekskursjon til Krakow

I år er det nøyaktig 30 år siden Trondheim katedralskole dro på ekskursjon til Estland, i det som skulle bli en nesten uavbrutt rekke elevekskursjoner fra Katta til Øst-Europa og Sentral-Europa. Den første turen gikk til Tallinn med en hjelpesending til den eldre befolkningen i byen. Russland hadde stoppet alle forsyninger til den nye estiske staten, og sammen med Røde Kors samlet vi inn mat, kaffe og nødvendighetsartikler. De neste årene ble det en lang rekke turer til St. Petersburg, Tallinn og Riga, før turmålene ble utvidet til Vilnius, Berlin, Praha, Wien, Bratislava, Budapest, Beograd og Krakow.

Første ekskursjon-Tallin
Første ekskursjon-Tallin
Krakow
Krakow

Gjennom tre tiår har dette gitt mange interessante, spennende, men også rystende opplevelser. Noen av de sterkeste inntrykkene er besøk på barnesykehus i St. Petersburg, SOS barnebyer i Tallinn og jentefengsel i Vilnius, Auschwitz, de «hemmelige» hotellmøtene med Aleksandr Nikitin fra Bellona, aktivister i Solidaritet og møte med overlevende etter beleiringen av Leningrad hos Frelsesarmeen. I tillegg kommer alle parlamentsbesøk, ambassadebesøk, skolebesøk og fabrikkbesøk, samt utallige byvandringer, kirker, museer, krigsminnesmerker, konserter osv.

Siden 2013 har reisemålet vært Krakow med besøk i Auschwitz og Nova Huta på programmet. Årets jubileumsekskursjon ble gjennomført i perioden 27.3-31.3. i en post-korona-atmosfære da restriksjonene i Polen ble opphevet dagen etter ankomst. Men dessverre, med Russlands invasjon av nabolandet Ukraina som et tragisk bakteppe. Etter nøye overveielser, kontakt med Trøndelag Fylkeskommune, den norske ambassaden i Polen, lokale turoperatører og dialog med foresatte ble turen til slutt vedtatt gjennomført.

Ekskursjonsprogrammet var som vanlig mangfoldig og dekket læreplanmål i mange fag. En stor post på programmet var elevrebus i bydelen Nova Huta. Bydelen ble påbegynt mens Stalin regjerte i Sovjetunionen, og bygget i stilen sosialistisk realisme, en stilart som skulle påvirke innbyggernes tanker, ideer og syn på det fremtidige seirende kommunistiske samfunnet. Sentralt i bydelen står Nye stålverketNova Huta som ble åpnet i 1954. På det meste produserte stålverket sju millioner tonn årlig, og sysselsatte på det meste 40 000 arbeidere. Bydelsbesøket ble kombiner med å treffe medlemmer fra et nyetablert polsk politisk parti hvor elevene stilte spørsmål om både polsk innenriks- og utenrikspolitikk, samt situasjonen i Ukraina. Ellers fikk elevene gjennom guiding se ulike sider ved Krakow, ikke minst den jødiske delen med besøk i Remu-synagogen, Det jødiske kvarter og Schindlers fabrikk (fra filmen Schindlers liste).  Én hel dag ble også satt av til et gripende møte med arbeids- og konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau hvor minst en million mennesker mistet livet under 2. verdenskrig. Ved besøkets avslutning la våre elever i tråd med jødisk tradisjon ned stener på det norske minnesmerket i leiren.

Turen ble gjennomført etter planen med hyggelige, lærevillige og ikke minst respektfulle elever som høstet ros for sin væremåte ved flere anledninger.

  • Jon Arne Ormbostad, lærer politikk og menneskerettigheter
  • Jens Sindre Høseggen, lærer historie og filosofi
  • Kåre Ottar Mjåseth, studie- og avdelingsleder

Jon Arne Ormbostad